clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика"

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

15 Автоматизація та приладобудування

Галузь знань:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність:

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Україна.
Сертифікат про акредитацію УД 15005956
Термін дії – до 1 липня 2024 року

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація
Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Магістр

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Ступень Магістр

спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми