clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення"

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

12 Інформаційні технології

Галузь знань:

121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність:

Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так. Акредитаційна комісія України. Сертифікат – НД №1588187. Термін дії – 01.07.2025

Наявність акредитації:
assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Інженерія програмного забезпечення

Ступінь Бакалавра

спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми