clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кораблі та океанотехніка

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

135 – Суднобудування

Спеціальність:

Кораблі та океанотехніка

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Міністерство освіти і науки України

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Узагальненим об’єктом діяльності здобувачів вищої освіти цієї освітньої програми є проектування, технологія і організація сучасного конкуренто здатного виробництва кораблів, суден та технічних засобів освоєння океану. Тому, освітня програма їх підготовки спрямована на формування у здобувачів інтелектуального мислення для виконання професійних завдань, здатності здобувачів до використання сучасних технічних та управлінських методів розв’язання проблем суднобудівного виробництва, ефективної реалізації прийнятих рішень за допомогою використання програмних комплексів CAD, CAE, CAM, CFD, CALS комп’ютерних технологій.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері суднобудування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Цілями освітньої програми є:
— формування системного науково-технічного мислення для здійснення суднобудівної діяльності у різноманітних сферах створення суден та технічних засобів освоєння океану;
— набуття практичних навичок щодо рішення завдань проектування і побудови цих об’єктів та прийняття управлінських рішень для вирішення виникаючих виробничих проблем;
— досягнення високого рівня володіння іноземними мовами на основі вивчення на цих мовах окремих дисциплін та спеціальних курсів.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
check_circle

Бакалавр з суднобудування за освітньою програмою «Кораблі та океанотехніка»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Кораблі та океанотехніка

Ступень Бакалавр

спеціальність 135 Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми