clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Технології машинобудування

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

131 Прикладна механіка

Спеціальність

Технології машинобудування

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОНУ
Сертифікат про акредитацію НД №1592086.
Термін дії до 01.07.2025 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
  • 2020
check_circle

Бакалавр з прикладної механіки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Технології машинобудування

Ступень Бакалавр

спеціальність 131 Прикладна механіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми