clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Першій рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

27 Транспорт

Галузь знань:

271 Морський та внутрішній водний транспорт

Спеціальність:

271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Національне агентство забезпечення якості вищої освіти.
Україна.
Сертифікат – № 569
Термін дії – 23.07.2025

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Забезпечити студентам фундаментальну підготовку у вигляді поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок за освітньо-професійною програмою «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» спеціальності 271 – «Річковий та морський транспорт», достатніх для ефективного виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру за спеціальністю, здатності до виробничої та наукової діяльності.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр з суднової електротехніки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Ступінь Бакалавр

спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт

спеціалізація 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми