clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Першій рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

27 Транспорт

Галузь знань:

271 Морський та внутрішній водний транспорт

Спеціальність:

271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Національне агентство забезпечення якості вищої освіти.
Україна.
Сертифікат – № 569
Термін дії – 23.07.2025

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Забезпечити студентам фундаментальну підготовку у вигляді поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок за освітньо-професійною програмою «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» спеціальності 271 – «Річковий та морський транспорт», достатніх для ефективного виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру за спеціальністю, здатності до виробничої та наукової діяльності.

Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр з суднової електротехніки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Ступінь Бакалавр

спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт

спеціалізація 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми