clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Холодильні машини і установки

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

142 Енергетичне машинобудування

Спеціальність

Холодильні машини і установки

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія Міністерства Освіти і Науки України
Сертифікат – НД № 1592087
Термін дії – до 01.07.2025.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Надати системну освіту в області холодильних машин і установок та технічної експлуатації, яка дозволить випускникам бути конкурентоздатними на світовому ринку праці, вирішувати сучасні завдання суспільства. Підготувати гармонійно розвинених, соціально активних, творчих, висококваліфікованих, мобільних, здатних до саморозвитку і самовдосконалення фахівців, формуючи інтерес до окремих областей теорії, конструкції, проектування, діагностики та експлуатації холодильних машин і установок.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр з енергетичного машинобудування за освітньо-професійною програмою підготовки «Холодильні машини і установки»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Холодильні машини і установки

Ступень Бакалавр

спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми