clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна економіка

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

05. Соціальні та поведінкові науки.

Галузь знань:

051. Економіка

Спеціальність:

Міжнародна економіка

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Так. Акредитаційна комісія МОН України. Україна. Сертифікат – НД № 1592074
Термін дії – 01.07.2025

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів компетентностей здійснювати професійну діяльність економістів-міжнародників у вітчизняних та іноземних державних та приватних бізнес-структурах (на керівних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю), окрема в різних галузях морегосподарського комплексу.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Цілі освітньої програми:

  • набуття практичних навичок розроблення зовнішньоекономічної стратегії розвитку регіонів та держави, різноманітних програм економічного розвитку;
  • формування професійних компетенцій для укладання угод із зарубіжними та вітчизняними партнерами та забезпечення їх реалізації на підставі існуючих вимог міжнародного та національного договірного права;
  • формування компетенцій для викладання навчальних дисциплін з галузі міжнародної економіки та володіння методикою викладання;
  • досягнення високого рівня володіння англійською мовою на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою та спеціального курсу бізнес-англійської.
check_circle

Бакалавр

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Міжнародна економіка

Ступень Бакалавр

спеціальність 051 Економіка

Ступень Бакалавр
subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми