clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна економіка

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

05 Соціальні та поведінкові науки

Галузь знань:

051 Економіка

Спеціальність

Міжнародна економіка

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитацiйна комiсiя. Украiна.
Сертифiкат —
Tepмін дii —

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог

Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Магістр з економіки за спеціалізацією «Міжнародна економіка»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Міжнародна економіка

Ступень Магістр

спеціальність 051 Економіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми