clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Прикладна лінгвістика

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

03 Гуманітарні науки

Галузь знань:

035 Філологія

Спеціальність:

035.10 Прикладна лінгвістика

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так. Акредитаційна комісія України.

Сертифікат – НД № 1592072 .

Термін дії – 01.07.2025

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Мета ОП — підготовка фахівців у галузі філології, компетентних насамперед у питаннях розроблення методичного контенту комп’ютерно орієнтованого навчання, лінгвістичного забезпечення комп’ютерних програм та оптимізації функцій державної та іноземних мов, для задоволення потреб України в соціальній, науковій, виробничій, фінансово-економічній сферах, у сфері державного управління та підприємництва, а також для участі у світових та європейських, міжнародних освітянських та наукових проєктах і програмах.

 

Орієнтація ОП — освітньо-професійна програма.

 

Основний фокус ОП — загальна освіта в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 Філології спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика, що передбачає фокусування на формуванні професійних компетентностей для здійснення різних видів діяльності в галузі мовознавства (і прикладної лінгвістики насамперед), у т. ч. із використанням знань іноземних мов, інноваційних засобів оброблення інформації, застосуванням лінгвістичних і математичних методів дослідження мовних фактів і явищ, залученням технологій створення комп’ютерних навчальних програм, електронних словників і посібників та інших прикладних продуктів відповідно до виробничих цілей.

Особливості ОП — програма передбачає комплексну підготовку фахівців у галузі прикладної лінгвістики шляхом поєднання дисциплін суто лінгвістичного та інформаційно-технологічного скерувань, викладання низки дисциплін іноземною (англійською) мовою, наявності можливості вивчення студентами трьох іноземних мов (англійської, німецької та французької), а також через обов’язкову спеціальну практику:

1) комп’ютерно-лінгвістична практика – 6 семестр, 2 тижні (3 кредити ECTS) – IT-компанія;

2) педагогічна практика – 8 семестр, 4 тижні (3 кредити ECTS) – заклади середньої освіти м. Миколаєва.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр філології за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Прикладна лінгвістика

Ступень Бакалавр

спеціальність 035 Філологія

спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми