clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Двигуни внутрішнього згоряння

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

142 Енергетичне машинобудування

Спеціальність:

Двигуни внутрішнього згоряння

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН України.
Сертифікат – НД № 1592087
Термін дії – до 01.07.2025 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Надати системну освіту в області двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації, яка дозволить випускникам бути конкурентоздатними на світовому ринку праці, вирішувати сучасні завдання суспільства. Підготувати гармонійно розвинених, соціально активних, творчих, висококваліфікованих, мобільних, здатних до саморозвитку і самовдосконалення фахівців, формуючи інтерес до окремих областей теорії, конструкції, проектування, діагностики та експлуатації двигунів внутрішнього згоряння.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр з енергетичного машинобудування за освітньо-професійною програмою підготовки «Двигуни внутрішнього згоряння»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Двигуни внутрішнього згоряння

Ступень Бакалавр

спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми