clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Право

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

08 Право

Галузь знань:

081 Право

Спеціальність:

Право

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія. Україна.
Сертифікат – УД № 15008707
Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного бакалавра з права, який успішно виконав освітню програму та здатний розв’язувати на основі отриманих фундаментальних теоретичних знань та практичних умінь і навичок, професійних обов’язків в галузі права, вирішувати комплексні юридичні проблеми та практичні задачі в при здійсненні професійної юридичної діяльності.

Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр з права

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Право

Ступень Бакалавр

спеціальність 081 Право

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми