clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Дизайн середовища

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

02 Культура і мистецтво

Галузь знань:

022 Дизайн

Спеціальність:

Дизайн середовища

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так. Акредитаційна комісія України.

Сертифікат – УД № 15010105

Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Спрямована на формування професійних компетентностей, скерованих на створення дизайн-проектів та об’єктів предметно-просторового середовища різноманітної складності з використанням сучасних технічних засобів та у відповідності сучасному стану та тенденціям розвитку матеріальної та художньої культури

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр дизайну за спеціалізацією «Дизайн середовища»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Дизайн середовища

Ступень Бакалавр

спеціальність 022 Дизайн

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми