clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування."

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

07. Управління та адміністрування

Галузь знань:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність:

Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так.

Акредитаційна комісія. Україна.
Сертифікат НД № 1592076
Термін дії — 1 липня 2024 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, спроможних застосовувати окремі методи і положення фінансової науки в умовах невизначеності інституційного середовища та працювати на підприємствах, в організаціях й установах, що забезпечують функціонування морегосподарського комплексу .

Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

Ступінь Бакалавр

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми