clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Реклама і зв’язки з громадськістю

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

06 Журналістика

Галузь знань:

061 Журналістика

Спеціальність:

Реклама і зв’язки з громадськістю

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Ні.

Термін подання 2024 рік

 

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Освітньо-професійна програма спрямована на оволодіння компетентностями зі сфер професійної діяльності, які знаходяться на перетині соціальних комунікації, маркетингу, гуманітарних наук. Особливий акцент зроблено на формуванні навичок застосування сучасних інформаційних технологій, електронних методів створення рекламних та PR-проєктів, інструментів ефективної роботи та здатності до інноваційної діяльності.

Мета програми: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій

Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
  • 2020
check_circle

Бакалавр журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Реклама і зв’язки з громадськістю

Ступень Бакалавр

спеціальність 061 Журналістика

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми